สรุปรายการปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2559
ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ลำดับ ประจำเดือน หน่วยงาน ปริมาณสุทธิ (kg) ปรับปริมาณ (ตัน)  
1   สิงหาคม 40 9,852.37 9,861.50
2   กันยายน 40 9,046.06 9,053.50
3   ตุลาคม 40 8,636.96 8,647.50
4   พฤศจิกายน 40 8,176.03 8,187.50
5   ธันวาคม 39 8,662.84 8,671.00
รวมทั้งสิ้น 44,374.26 44,421.00